Bokförlaget Vimi
   Den Jesus som aldrig funnits | Om författaren | Om förlaget | Beställningar

Om författaren

Roger Viklund är född 1957 och bosatt i Umeå. Han har forskat om Jesus och den tidiga kristendomen sedan början av 1990-talet. Den Jesus som aldrig funnits är hans första bok, vilken alltså nu utkommit i en omarbetad och utökad andra upplaga.

Hemsida: Jesusgestalten kritiskt granskad
Blogg: Jesus granskad
E-post: roger.viklund@gmail.com

Roger Viklund