Bokförlaget Vimi
   Den Jesus som aldrig funnits | Om författaren | Om förlaget | Beställningar

Om förlaget

Bokförlaget Vimi har hittills utkommit med Den Jesus som aldrig funnits av Roger Viklund. Förlaget är inte knutet till någon speciell genre utan ämnat att i första hand ge ut litteratur som subjektivt kan benämnas "värdefull" och "angelägen".

Bokförlaget Vimi
Johannisforsvägen 40
918 34 SÄVAR
bokforlaget.vimi@gmail.com
076-106 33 94