Bokförlaget Vimi
   Den Jesus som aldrig funnits | Om författaren | Om förlaget | Beställningar

Den Jesus som aldrig funnits

Ute Nu! 2:a reviderade och utökade upplagan

Har Bibelns Jesus funnits? Frågan kan säkert förefalla märklig för många. Jesus kanske inte gjorde och sade allt som sägs i evangelierna, men att han fanns är väl ändå ställt bortom varje rimligt tvivel. I alla läroböcker och uppslagsverk sägs att det är bevisat att Jesus har funnits.

I Den Jesus som aldrig funnits hävdas att det alls inte finns några klara bevis för att Bibel-Jesus har funnits, att det tvärtom finns mycket som tyder på motsatsen. I denna bok ifrågasätts alltså själva existensen av kristendomens portalfigur. Det görs genom en grundlig genomgång och ett blottläggande av allt väsentligt källmaterial. Det sker i linje med den på senare tid framväxande rörelse som hävdar den ahistoriska förklarings- modellen.

I Den Jesus som aldrig funnits skärskådas också Gamla Testamentet, dess etik och framför allt Israels äldre historia i ljuset av den moderna arkeologin. Den bild som växer fram är en i många stycken helt annan än den Bibeln ger. Läsaren ges också en inblick i det tankematerial som ledde fram till kristendomen.

Författaren försöker sig även på att rekonstruera den tidiga kristen- domens uppkomst och ger en delvis annorlunda förklaring av vad som hände. I denna spelar gnostikerna en framträdande roll.

Den Jesus som aldrig funnits är en unik bok, inte bara i Sverige, utan kanske i hela världen. Unik, i så måtto, att den tar ett helhetsgrepp som få andra böcker. Trots den stora mängd fakta och information som boken innehåller är den skriven även för den intresserade lekmannen, och fokus är satt på att ge överblick och klarhet åt tanken.

Innehållsförteckning till Den Jesus som aldrig funnits med länkar till utdrag ur boken.

Den Jesus som aldrig funnits
ISBN 978-91-633-2712-4